Ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Poljskoj Duško Kovačević učestvovao na forumu “Balkanske države i Evropske integracije” i ekonomskom forumu “Poljska – balkanske države: ekonomska saradnja i inicijative”

Ekonomski forumAmbasador Bosne i Hercegovine u Republici Poljskoj Duško Kovačević učestvovao je 26. marta 2015. godine u Poznanju na forumu  “Balkanske države i evropske integracije”, i ekonomskom forumu pod nazivom “Poljska – balkanske države: ekonomska saradnja i inicijative”.

U svom govoru na forumu  “Balkanske države i evropske integracije”, koji je održan na Univerzitetu „Adam Mickijevič“, ambasador Kovačević je prisutne upoznao sa trenutnim procesima koji se dešavaju u Bosni i Hercegovini, naglasivši da je nakon inicijative EU za ponovno pokretanje i ubrzanje EU integracija…

Posted in Uncategorized | Comments Off

Sarajevo Business Forum 2015

6. Međunarodna investicijska konferencija “Sarajevo Business Forum 2015″ će se održati u Sarajevu 13. i 14. maja 2015. godine. Bosna Bank International (BBI) Sarajevo ovu konferenciju organizuje uz podršku Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Bosna Bank International (BBI) u saradnji sa svojim dioničarima (Islamska banka za razvoj, Dubai Islamic Bank i Abu Dhabi Islamic Bank) i drugim međunarodnim partnerima organizira godišnju investicijsku konferenciju – Sarajevo Business Forum. Konferencija je prvi put organizovana 2010. godine i od tada se održava svake godine. Sarajevo Business Forum se pozicionirao kao jedan od najvažnijih poslovnih i investicijskih događaja za jugoistočnu Evropu.

Konferencija okuplja s jedne strane poslovne ljude i vlasnike projekata iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Slovenije i sa …

Posted in Uncategorized | Comments Off
 • O BiH

  Bosna i Hercegovina se nalazi u srednjem dijelu Balkanskog poluostrva. Na sjeveru, zapadu i jugozapadu graniči sa Republikom Hrvatskom, a na istoku i jugu sa Srbijom i Crnom Gorom. Bosna i Hercegovina ima mali izlaz... >>
 • BiH i POLJSKA

  Republika Poljska priznala je Bosnu i Hercegovinu 09.04.1992. Diplomatski odnosi uspostavljeni su 11.01.1996. Odnosi između Bosne i Hercegovine i Republike Poljske su dobri i prijateljski. Između dvije zemlje nema... >>
 • EKONOMIJA

  Glavni motiv za vašu odluku da poslovno posjetite Bosnu i Hercegovinu treba da prepoznate u motivisanoj, kvalitetnoj i visoko edukovanoj radnoj snazi, niskim troškovima poslovanja, dobrim vezama sa... >>
 • TURIZAM

  Bosna i Hercegovina je zemlja u obliku srca koja leži u srcu jugoistočne Evrope. Ovdje se istočne i zapadne civilizacije susreću, ponekad sukobljavaju, ali češće pojačavaju i obogaćuju jedna drugu kroz dugu istoriju. Postoji mnogo fascinantnih destinacija u cijeloj Bosni i Hercegovini podesnih za sve vrste turista. Ovdje se dobije ono najbolje od svega. Bosanskoherecegovačka najinteresantnija i najatraktivnija mjesta su čudesna mješavina kulturnog i prirodnog nasljeđa. Skoro je nemoguće razdvojiti ih, jer kultura i tradicija ove zemlje su evoluirale upravo ... >>

  KULTURA

  Iako relativno mala zemlja, Bosna i Hercegovina ima bogatu kulturu koja je imala veliki uticaj na ostale zemlje Balkana, a kadkad i na cijeli svijet. Ona se ispoljavala na raznim područjima ljudske djelatnosti, a uključivala je muziku, književnost, film, likovnu i primijenjenu umjetnost, te design i savremene medije. Bosna i Hercegovina je uz Mađarsku, jedina zemlja u regiji, koja je dala više od jednog dobitnika prestižne Nobelove nagrade: Vladimir Prelog dobio ju je za hemiju, a i Ivo Andrić za književnost. >>